CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تولید نانولیپوزوم های حاوی زعفران و بررسی پایداری و اندازه نانولیپوزوم ها

عنوان مقاله: تولید نانولیپوزوم های حاوی زعفران و بررسی پایداری و اندازه نانولیپوزوم ها
شناسه (COI) مقاله: NSRFS03_008
منتشر شده در سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

رکسانا هادوی استرآباد - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد آزادشهر
سیدمهدی جعفری - دانشیار دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
زعفران ادویه ای است که از گل گیاه crocus sativus مشتق شده، معروف به زعفران و از تیره زنبقیان می بااشد. زعفران گیاهی کوچک به ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر غلظت های مختلف روغن (35، 30، 25)، لسیتین (1/5، 1، 0/5) و زعفران (0/50، 0/33، 0/15) بر میزان حفاظت از مواد مؤثره زعفران (کروسین، سافرانال و پیکروکروسین) و پایداری، انجام گرفت. بدین منظور ابتدا عصاره ی آبی زعفران را تهیه کرده، سپس با استفاده از گلیسرول، لسیتین و روغن ریزپوشانی شد و اثر غلظت های مختلف لسیتین، زعفران و روغن بر پایداری نانولیپوزوم ها طی 24 ساعت به روش شاخص خامه ای شدن مورد بررسی قرار گرفت. نانولیپوزومهای با فرمول ساخت (زعفران 0.15 درصد، روغن 35 درصد، لسیتین 0.50 درصد) بالاترین پایداری را نشان دادند.دیگر ویزگی های نانولیپوزومهای حاوی زعفران شامل بررسی اندازه قطرات لیپوزومها با استفاده از روش عکسبرداری با میکروسکوپ و همچنین پارامتر رنگی *L، در سامانه لیپوزومی نیز بررسی شدند و نتایج نشان داد که نانولیپوزومهای حاوی زعفران با فرمول ساخت (زعفران 0.15 درصد، روغن 0.35 درصد، لستین 0.50 درصد) بهترین کیفیت را از نظر پایداری، رنگ، اندازه قطرات داشتند. نتایج نشان دادند که افزایش غلظت روغن، زعفران، لستین تأثیر معنی داری بر پایداری نانولیپوزومها داشته است } لستین و روغن و زعفران با سطح احتمال 1 درصد (P<0/01). نمونه های حاوی روغن بالاتر، لسیتین کمتر و زعفران کمتر از نظر شفافیت نسبت به نمونه های دیگر شفاف تر بودند، زیرا دارای اندازه ی قطرات ریزتر و پایداری بیشتری نسبت به سایر نمونه ها بودند. همچنین زعفران در آنها بیشتر ریزپوشانی شده بود همچنین می دانیم که تغییرات کدورت یکی از شاخص های حساس در تغییر اندازه می باشد.

کلمات کلیدی:
ریزپوشانی، زعفران، پایداری، نانولیپوزوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/348769/