بررسی رابطه برخی عوامل درون و برون سازمانی با فساد اداری (مطالعه موردی:اداره امور مالیاتی، اداره ثبت و اسناد و شهرداری دامغان)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 976

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOM01_0350

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه برخی عوامل درون و برون سازمانی با فساد اداری می پردازد که اداره امور مالیاتی، اداره ثبت و اسناد و شهرداری شهرستان دامغان به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوعپیمایشی می باشد؛ جامعه آماری تمامی کارکنان و کارشناسان سازمان های مذکور به تعداد 380 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 190 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین آن ها تقسیم گردید؛ از آزمون ضریبهمبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دهنده این مطلب می باشد که بین وضعیت اقتصادی کارکنان، کیفیت و کمیت قوانین، ویژگی های سازمانی و ویژگی های فردی کارکنان با فساد اداری در سازمان های مربوطه رابطه معنی داری وجود دارد و اینکه وضعیت اقتصادی، سهم و تأثیر عمده ای بر فساد اداری دارد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هادی سلیمانی

مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران

عباس سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

رضا ناهیدی

دانشجوی کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور واحد دامغان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • افضلی، عبدالرحمن (1390)، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه:علل، ...
 • خداداد حسینی، سید محمد، فرهادی نژاد، محسن (1380)، بررسی فساد ...
 • خلف خانی، مهدی (1389)، رویکرد اجتماعی در تدوین شاخص های ...
 • رفیع پور، فرامرز (1379)، توسعه و تضاد، چاپ اول، تهران، ...
 • _ رهبر، فرهاد، میزاوند، فضل الله، زال _ غلامرضا (1381)، ...
 • I6] سرداری، احمد (1380)، رویکردی بر ساختارهای اداری کشورهای در ...
 • صفری جعفرلو، حمیدرضا و همکاران (1388)، تعیین عوامل موثر بر ...
 • _ عباس زادگان، سید محمد (1383)، فساد اداری، دفتر پژوهش ...
 • فرخ سرشت، بهزاد (1383)، بررسی عوامل موثر در بروز فساد ...
 • _ قرنی، محمد و همکاران (1389)، بررسی و تحلیل رابطه ...
 • گودرزی، محمود (1390)، مطالعه عوامل موثر بر وقوع و رشد ...
 • _ مقیمی، سید محمد (1387)، مباحث ویژه در مدیریت دولتی، ...
 • _ لونیر، فلورا (1375)، فساد مالی، پدیده جهانی، ترجمه بدری ...
 • ملک محمدی، حمید رضا، رفسنجانی نژاد، سیما (1389)، نقش توسعه ...
 • نجفی کلوری، مقصود و همکاران (1391)، عوامل موثر بر بروز ...
 • هچ، مری جو (1388)، تئوری سازمان (مدرن، نمادین و تفسیری ...
 • یومینت (2010)، فساد: ریشه ها، پیامدها و درمان ها، نشریه ...
 • Bruntti, A., and Weder, B.(2003).A Free press is bad news ...
 • Cheung, H, Y., and Chan, A. W.H. (2008). Corruption Across ...
 • Executive Summary. (2000). Progress in the Fight against Corruption.pp5 _ ...
 • Goudie, A.W., and Stasavage, D, A. (1998). A Framework for ...
 • Jain, A, K.(2001). Corruption: A Review, Journal Economic Surveys, vol ...
 • Lancaster, T.D., and Montinalo, G, R. (200 1).Comparative Political Corruption ...
 • Lederman, D., Loayza, N., and Soares, R. R. (.2001). Accountability ...
 • Liis liiv, M. (2004).The Causes of Administration Corruptions, Hypotheses for ...
 • Oken, B. A. (2007). "Moitoring Corruption: Evidence from a Field ...
 • Paldam, M. (2002).The Causes of Administration Corruption; Economics, Culture and ...
 • Tresiman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-nationt study, ...
 • نمایش کامل مراجع