CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

دیپلماسی علم، ابزار جدید مدیریت جهانی (نوآوری در روابط علمی و سیاسی)

عنوان مقاله: دیپلماسی علم، ابزار جدید مدیریت جهانی (نوآوری در روابط علمی و سیاسی)
شناسه ملی مقاله: IRAMOT08_093
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی بنیادی نائینی - عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمود صدوق - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:
دیپلماسی علم ماهیتی نه چندان جدید ولی کاربردی است که بخاطر ظرفیت های این حوزه، در این روزها توجه خاصی به آن می شود. تجربیات دیگر کشورها نشان از بکارگیری ازن حوزه در رویههای جاری رسمی و غیررسمی خود دارد همچنین نشان می دهد که دیپلماسی علم و فناوری ابزاری مکمل و در برخی موارد جانشین برای دیپلماسی معمول کشورهاست و تأثیرات دیپلماسی علم و فناوری را در قالب مدلی شماتیک ارائه داده است. در ابتدای این نوشتار به بررسی تأثیرهایی که علم، فناوری و روابط بین الملل بر هم د ارند پرداخته شده است و در ادامه ضرورت استفاده از دیپلماسی علم و فناوری از نگاه های گوناگون پرداخته شده و سپس مطالعات موردی و نمونه هایی علمی برای بهره گیری و توسعه دیپلماسی علم و فناوری ارائه شده است که می تواند برای پیاده سازی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت با توجه به مطالعات تجربیات کشورهای گوناگون نشان داده شد که دیپلماسی علم و فناوری ابزاریست که می تواند کشورها را در رسیدن به اهداف و منافع ملیف برطرف کردن مشکلات جهانی و منطقه ای، پیشرفت و توسعه علمی، ا عتماد سازی و ارتباط سازی و تقویت دیپلماسی رده د وم کمک کند. همچنین با توجه به بررسی هایی که انجام شد مشاهدات و مطالعات حاکی از آن است که علم و فناوری بر روابط بین المللی و روابط بین الملل نیز بر علم و فناروی تأثیر گذار است. همچنین استفاده از دیپلماسی علم و فناوری با دیگر کشورها راهگشای بسیاری از شرایط نامساعد مدییت روابط جهانی کشورها خواهد بود.

کلمات کلیدی:
دیپلماسی علم، مدیریت جهانی، روابط بین الملل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/336440/