مدلسازی و شبیه سازی یک سامانه مبدل حرارتی بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 767

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-9-46_003

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

این پژوهش به ارائه یک مدل ریاضی و شبیه سازی یک سامانه ریژنراتور بستر ثابت به عنوان یک مبدل حرارتی بازیافت انرژی می پردازد. در این سامانه، انتقال حرارت از گاز گرم اتلافی به هوایسرد مورد نیاز جهت احتراق در مشعل به وسیله ذخیره شدن دربستر ثابتی از آکن ههای کروی در دو تناوب گرم و سرد صورت م یگیرد. عملیات چرخه ای این مبدل بازیافت انرژی به صورت ناپایدار بوده و دمای سیال و بستر با زمان و مکان در طول هر دوتناوب گرم و سرد تغییر میکند. هدف اصلی این مدل و شبیه سازی آن بدست آوردن توزیع دمای سیال و آکنههای کروی در طول بستر، دمای خروجی سیال در پایان هر دو تناوب سرد و گرم و درنهایت تع یین بازده عملکرد این سامانه می باشد. استفاده از این مدل ریاضی و حل آن به روش تفاضل محدود که تطابق بسیار خوبی با داد ههای تجربی ارائه شده دارد منجر به تولید نرم افزاری به زبانویژوال بیسیک شده که با انعطاف پذیری بالا در محاسبه ظرفیت گرمایی گاز اتلافی با توجه به نوع سوخت مشعل، می تواند در تمامی مبد لهای بازیافت انرژی بستر ثابت با آکنه های کروی در صنایع مختلف اعم از فولاد و شیشه به کار رود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمیدرضا بوربوراژدری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

سیدمجتبی صدرعاملی

استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیدمصطفی نوعی باغبان

استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا شاملوعلی آبادی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران