افزایش راندمان رسوب زدایی مبدل های فرآیند بوسیله محلول اسید سولفوریک و سود کاستیک

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,643

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-9-45_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

مجتمع تولید آلومینای جاجرم تنها تولید کنند هی پودر آلومینادر ایران م یباشد. در این مجتمع انحلال بوکسیت در دمای 270 درجه سانتیگراد و در غلظت کاستیک 170 گرم بر لیتر صورت م یگیرد. فرآیندهای جداسازی گل قرمز، ترسیب هیدروکسیدآلومینیوم، فیلتراسیون و تکلیس بعد از مرحله انحلال انجام م یشوند. محلول کاستیک رقیق شده بعد از عملیات ترسیب هیدروکسید آلومینیوم جهت تغلیظ به واحد تبخیر ارسالم یگردد. در این واحد با افزایش دما، نمک کربنات سدیم جدا و محلول کاستیک تغلیظ شده و از غلظت سود کاستیک140 گرم بر لیتر بر حسبNa2Oبه 240 میرسد. حرکت به 240 میرسد. حرکت میگردد. در این پروژه مبد لها در دما و غلظ تهای مختلف سودو اسید سولفوریک به روش شیمیایی شستشو داده شده، راندمان شستشو و میزان خوردگی در حضور و عدم حضور بازدارندهمورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت بهترین حالت شستشو در غلظت 5 درصد اسید سولفوریک در حضور بازدارنده ریفالگان با غلظت0/1 درصد وزنی، دمای 25 درجه سانتیگراد و به مدت یک ساعت تعیین گردید. تحقیقات نشان دادند شتشو بادور ههای کوتاه مدت بوسیله هیدروکسید سدیم و با دور ههای چند ماهه با اسید سولفوریک م یتواند مشکل رسوبات این واحد را به نحو چشمگیری کاهش دهد. مقایسه نتایج عملیاتی اینپروژه که در واحد سود و تبخیر این مجتمع صورت پذیرفت با روش مکانیکی مرسوم از بازدهی بسیار بالای آن حکایت داشت

نویسندگان

مصطفی محمودیان

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران

پرویز کلیدری

مدیر تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران

فاطمه صادقی

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران

محمد رضایی راد

کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران