مطالعه رفتار نانوسیال ها در یک حفره مستطیلی شکل جهت بالا بردن ضریب انتقال حرارت

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 534

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-7-40_004

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

سیالات حاوی ذرات بسیار ریز معلق با اندازه ی نانومترکه نانوسیال نامیده م یشوند، پتانسیل زیادی برای افزایش انتقال حرارت از خود نشان م یدهند و به همین جهت توجه خاصی به این گروه از سیالات به عنوان محی طهای انتقال حرارت می شود.در این مطالعه، انتقال حرارت جابجایی آزاد چند نانوسیال درون محفظ هی دو بعدی به روش عددی، بررسی و مقایسه شده است. محاسبات برای عدد گراشف بین 1000 و 100000 وکسر حجمی نانوذراتTiO و 3 Cu ،Al2O3 بین صفر تا 30درصد انجام شده است. نتایج نشاندهند هی افزایش عدد ناسلت متوسط با کسر حجمی نانوذرات برای تمامی مقادیر عددگراشف می باشد. همچنین عدد ناسلت متوسط برای نانوسیال آب- مس، بیشتر از سایر نانوسیا لها بدست آمده است و مطابق با نتایج تجربی با افزایش کسرحجمی، ضریب رساناییگرمایی و در نتیجه انتقال حرارت نانوسیال افزایش می یابد وبدلیل آنکه بیشتر تاثیر نانو ذرات در خواص انتقالی این سیال به ویژه در خواص انتقال گرما میباشد. از اینرو می توان از نانوسیالات در مبدل های گرمایی پالایشگاه گاز سرخون )واقع در بندرعباس( که منجر به کاهش چشمگیری در دبی سیال عامل میشود استفاده کرد که در نهایت مبدل های گرمایی با اندازه و وزن کمتر طراحی می شود

نویسندگان

یونس بخشان

بخشان: دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، گروه مکانیک

سیدحسین عمرانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، گروه مکانیک

حیدر پروین

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، گروه مکانیک