تحلیل دو فازی نانوسیال آب- اکسید آلومینیم Al2O3 در رژیم جریان توربولانت درون لوله مدور

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 655

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-7-40_003

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

در سیستم های حرارتی، نرخ انتقال حرارت هدایتی می تواندبا تغییر هندسه جریان، شرایط مرزی و یا با بهبود خواص ترموفیزیکی به عنوان مثال ضریب انتقال حرارات، افزایش پیدا کند. ذرات جامد معلق در جریان یکی از روش های ابتکارینوین است که باعث بهبود خواص ترموفیزیکی م یشود. همچنین راندمان انرژی تجهیزات انتقال حرارت به تغییرات فلاکس حرارتی ایجاد شده در آن ها بستگی دارد. سیالات حاوی انرژی Thermal Fluidsهمچون آب، مایعات معدنی، روغن هاو اتیلن گلیکول نقش حیاتی در بسیاری از فرایندهای صنعتیهمچون تولید نیرو، فرایندهای شیمیایی، فرایندهای گرمایش وسرمایش، حمل و نقل، میکرو الکترونیک و دیگر کاربردهای در مقیاس میکرو نانومتری بازی میکنند. نانو سیالات در مقایسه با سوسپانسیون های حاوی ذرات میکرومتری و میلی متری پایداری طولانی تر و خواص رئولوژیکی بهتری از خود نشانداده و در کنار آن موجب افزایش هدایت حرارتی نیز شدند. در ده سال گذشته بسیاری از محققین خواص انتقال حرارت نانوسیالات گوناگون را مطالعه و مورد بررسی قرار دادند. دراین پروژه مخلوطی از آب با ذرات ریز معلق اکسید آلومینیم، با قطر ذرات 38 نانومتر که در یک نانو کانال استوانه ای متقارن جریان داشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. هندسه مربوطه در نرم افزار گمبیت بصورت سه بعدی ایجاد و مش بندی شده سپس برای تحلیل جریان نرم افزار فلوئنت بکار گرفته شده است

نویسندگان

ابوالفضل احمدی

دکتری تخصصی مهندسی مکانیک، استادیار گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک

سید مجتبی موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

کیانوش پارسا معین

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

میلاد مولایی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک