مدل سازی خنک کن های میانی پوسته - لوله ای، کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحله ای همراه با خنک کن میانی به کمک شبکه عصبی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 719

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-7-39_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

در این پژوهش، دو خنک کن میانی کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحله ای همراه با خنک کن میانی شرکت پتروشیمی فجر بر اساس داده های تجربی که در اتاق کنترل مانیتور و ثبت می شود، به کمک شبکه عصبی )نرم افزار مطلب( شبیه سازیشد، بدین صورت که داده های ورودی از جمله رطوبت نسبی هوا، دما و فشار هوای ورودی و خروجی هر مرحله از تراکم، دبی هوای ورودی به خنک کن، دما و فشار آب و هوای ورودیو خروجی از هر خنک کن، به الگوریتم شبکه عصبی داده شد و پس از آموزش شبکه ساخته شده توسط شبکه عصبی، اثر دمای هوا، دمای آب و رطوبت هوای ورودی بر کاراییخنک کن ها مورد بررسی قرار گرفت، بر این اساس مشاهده شد که با افزایش دمای هوای ورودی به خنک کن ها ،کارایی خنک کن اول، همواره افزایش و کارایی خنک کن دوم هموارهکاهش می یابد. با افزایش دمای آب ورودی به خنک کن ها، هر دو خنک کن رفتار ترمودینامیکی یکسان داشته و همواره کارایی کاهش یافته است. همچنین طبق مدل سازی انجام شده، رطوبت بر کارایی هر دو خنک کن اثر منفی داشته و هموارهباعث کاهش آن شده است. گرچه این مقدار کاهش قابل توجهنبوده است، در انتهای این پژوهش، بر مبنای مدل سازی انجام شده، راه کارهایی از جمله ادغام آب کولینگ و آب چیلر جهت خنک سازی دمای آب ورودی به خنک کن ها ارائه شده است

نویسندگان

سید ایمان علوی

کارشناس ناظر تعمیرات، شرکت پتروشیمی فجر، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

شهاب غلامی

کارشناس ناظر تعمیرات، شرکت پتروشیمی فجر، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

سید احسان علوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه مهندسی مکانیک، شوشتر، ایران

مجید غلامی

دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی شریعتی، تهران، ایران