بهین هسازی مصرف انرژی و بهبود عملکرد کولرهای هوائی 2E-101و2E-102 پالایشگاه نفت تهران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 697

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-6-37_003

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

کولرهای هوایی مبدلهایی هستند که در آنها سیال فرآیندی با جریان هوا خنک می شود. در این مبدلها معمولاً بخارات گرم درون مجموعه ای از لوله ها که بصورت افقی کنار هم قرار گرفت هاند، توزیع م یشود. جداره خارجی لول هها به فین مجهز شدهاست تا سطح انتقال حرارت بین بخارات و جریان هوای خنک افزایش یابد. جریان هوای لازم برای خنک کردن بخارات داخل لوله ها نیز بوسیله فن هایی که نیاز به مصرف توان زیادی دارند،تأمین می شود. امروزه روش های مختلفی نظیر کنارگذر کردن بخشی از دبی هوای سرد، قرار دادن لوور بر سر راه جریان هوا و محدود کردن دبی آن، کنترل سرعت موتور فن و استفاده از ف نهای با گام متغیرجهت کنترل دما و همچنین راندمان کولرهای هوایی بکار م یرود تا بتوان عملکرد آن ها را تحت شرایط آب و هوایی گوناگون و یا تغییرات شرایط فرآیندی در بهترین حالت قرار داد. کلیه این روشها از مزایایی همچون قیمت اولیه کم و کنترل دقیق و پیوسته برخوردار هستند اما اغلب مصرف توان را کاهش نمیدهندروشی که در این پژوهش جهت افزایش راندمان کولرهای هوایی2E- 2 و 102 E-101پالایشگاه تهران بکار گرفته شد هاست، استفاده از فین های با راندمان بالاتر می باشد که با تغییر تعداد ردیف های لول هها و نصب لوله های با فین های جدید همراه استکه لازم بذکر است این راهکار هماکنون در مرحله عملیاتی قرار دارد. به این ترتیب با بکارگیری روش فوق علاوه بر کنترل دمای 64/ فرآیند، توان مصرفی فن های هوایی فوق در کل به میزان 774 کیلو وات کاهش یافته که نهایتاً منجر به بهبود عملکرد کولرها نیز خواهد شد

نویسندگان

فاطمه گودرزوند چگینی

پژوهشکده توسعه و بهینه سازی فناوری های انرژی، پژوهشگاه صنعت نفت

مهدی گوگل

پژوهشکده توسعه و بهینه سازی فناوری های انرژی، پژوهشگاه صنعت نفت

حمیدرضا جاودان

پژوهشکده توسعه و بهینه سازی فناوری های انرژی، پژوهشگاه صنعت نفت