CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

موانع وصول شهریه از دانشجویان دانشگاه:مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان کردستان

عنوان مقاله: موانع وصول شهریه از دانشجویان دانشگاه:مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان کردستان
شناسه (COI) مقاله: NDMCONF01_100
منتشر شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

کبری طاهرآبادی - دانشجوی کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع وصول شهریه از دانشجویان دانشگاه انجام گردید. به منظور دستیابی به این هدف کاربردی، از رویکرد و روش مطالعه موردی استفاده شد. در این راستا، 851 نفر از میان دانشجویان دانشگاه پیامنور استان کردستان به شکل تصادفی خوشه-ایی به عنون نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشد که گویههای آن برگرفته ازمطالعه ادبیات مربوطه بود و دارای ضریب آلفای کرونباخ 11 % قابل قبولی بود. به منظور تحلیل داده های پژوهش نیز از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافتههای حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بالا بودن مبلغ دریافتی شهریه از دانشجویان، توان و استطاعت مالی آنها، رشد سالیانه مبلغ شهریه، چگونگی عملکرد سامانه گلستان و همچنین دسترسی به وامهای دانشجویی، دلایلی هستند که بر وصول شهریه در دانشگاه پیامنور استان کردستان تاثیر داشتهاند.

کلمات کلیدی:
بودجه آموزش عالي، موانع اجراي استراتژي، موانع وصول شهريه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/324728/