CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی روش SPM در تعیین مشخصات امواج ناشی از باد منطقه بوشهر

عنوان مقاله: بررسی روش SPM در تعیین مشخصات امواج ناشی از باد منطقه بوشهر
شناسه ملی مقاله: ICOPMAS06_031
منتشر شده در ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سال 1383
مشخصات نویسندگان مقاله:

امید صادقی - مازندران، بهشهر، دانشگاه علم و صنعت(واحد بهشهر)
محمد جواد کتابداری - استادیاردانشکده کشتی سازی و صنایع دریائی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:
از نقطه نظر مهندسین سواحل و بنادر ،ارتفاع و پریود موج مشخصه بخصوص ارتفاع موج شاخص یکی از مهمترین واصلی ترین عوامل در طراحی سازه های دریایی به حساب می آید. لذا برآورد بالایی از این ارتفاع ، باعث افزایش تصاعدی در هزینه سازه می گردد. همچنین طراحی سازه برای ارتفاعات پائین تر از ارتفاع موج طرح، احتمال خسارت جانی و مالی را به همراه دارد . لذا دستیابی به ارتفاع موج ازضروریات هر پروژه دریایی به حساب می آید.یکی از روشهای پیش بینی امواج ناشی از باد ، روش تجربی ارائه شده در کتا ب راهنمای حفاظت ساحل ارتش آمریکا (روش SPM) می باشد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات میدانی حاصل از بویه موج نگار ، براساس روش SPM مشخصات امواج ناشی از با د (ارتفاع و پریود موج ) در منطقه بوشهر پیش بینی شده است و با مقاد یر اندازه گیری شده به وسیله بویه در شرا یط آب عمیق مقا یسه شده اند . درمطالعه حاضر، در تعیین مشخصات امواج زمانهای تداوم متفاوتی برای باد فرض شده است . سپس مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر پیش بینی شده مقایسه شده اند و خطای نسبی به ازای زمان تداومهای مختلف در نظر گرفته شده، تعیین شده است. و در نهایت مناسبترین زمان تداوم برای منطقه مورد نظر تخمین زده شده است.

کلمات کلیدی:
پیش بینی امواج ، روش SPM، امواج ناشی از باد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/3230/