CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب چشم انداز مطلوب سازمانهای انتفاعی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعت خودروسازی

عنوان مقاله: ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب چشم انداز مطلوب سازمانهای انتفاعی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعت خودروسازی
شناسه (COI) مقاله: IESM02_016
منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی رفیعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، نجف آباد، اصفهان
هادی هادی شیرویه زاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، نجف آباد، اصفهان
سیدمهدی همایونی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، گروه مهندسی صنایع، زرینشهر، اصفهان

خلاصه مقاله:
چشم انداز، آینده ای جذاب، دست یافتنی و چالش برانگیز برای سازمان است. چشم انداز، به همان اندازه که واقعی و مبتنی بر دانش است، تحلیلی و برگرفته از رویای مدیران سازمان نیز نگارش میگردد. یک چشم انداز مناسب باید آنقدر جذاب باشد که کلیه کارکنان را تحریک و به سمت دستیابی به آن سوق دهد. تمامی دانش، مهارت و تلاش کارکنان در جهت تحقق آن بکار گرفته میشود. لذا با عنایت به موارد مذکور،تعیین یک چشم انداز مناسب ازطریق روشهای ریاضی میتواند بسیاری از ویژگیه ای مورد نیاز را پوشش دهد. این مقاله به ارائه فرآیند تجمیع آرا و انتخاب چشم انداز مطلوب در سازمان های چشم انداز محور از بین گزینه های پیشنهادی توسط پنل خبرگان میپردازد. براین اساس، ابتدا با روش الکتره چشم اندازهای غالب تعیین میشوند. سپس در مرحله دوم با استفاده از روش AHP به رتبه بندی و انتخاب بهترین گزینه اقدام میشود. در مطالعه موردی این پژوهش، ابتدا پنل خبرگان شامل یازده نفر صاحبنظر سازمانی در حوزه صنایع خودرو تشکیل شد. سپس نظرات آنها از طریق پرسشنامه ای که روائی و پایائی آن مورد تائید قرار گرفت، دریافت گردید. در مرحله بعد با روش الکترهELECTRE گزینه های غالب مشخص شد و در ادامه با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP گزینه ها رتبه بندی شدند. در پایان رتبه بندی چشم اندازها در اختیار پنل خبرگان قرار داده شد و از این طریق چشم انداز نهائی مشخص گردید.

کلمات کلیدی:
چشم انداز، تحلیل سلسله مراتبیAHPتصمیم گیری چند معیاره 1- ELECTRE سازمان های انتفاعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/322148/