CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی گروه درمانی با رویکرد عقلانی عاطفی رفتاری بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز

عنوان مقاله: اثربخشی گروه درمانی با رویکرد عقلانی عاطفی رفتاری بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_749
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سهیلا دهقانی - کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
حجت اله فانی - هیائت علمی، در گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زهرا قادری - هیائت علمی، در گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد عقلانی عاطفی رفتاری بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز به مرحله اجرا در آمده است که روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه آزمایش وکنترل بوده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از بین کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه 30 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند که به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. بدین منظور از بسته آموزشی گروه درمانی با رویکرد عقلانی عاطفی رفتاری و یک پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز ( 1982) استفاده گردید. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از گروههای آزمایش و کنترل از روش آماری آزمون تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل نشان دادکه آموزش گروه درمانی با رویکرد عقلانی عاطفی رفتاری بر افزایش خودکارآمدی دانش آموزان دختر تأثیر گذار می باشد.

کلمات کلیدی:
گروه درماني با رويكرد عقلاني عاطفي رفتاري، خودكارآمدي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/321127/