CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی رایحه درمانی در افزایش ارتباط زناشویی در زوجین شهرستان سیرجان

عنوان مقاله: اثربخشی رایحه درمانی در افزایش ارتباط زناشویی در زوجین شهرستان سیرجان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_715
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

اعظم حامدی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
جعفر پویامنش - دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی گروه روانشناسی، سیرجان

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رایحه درمانی در افزایش ارتباط زناشویی در زوجین شهرستان سیرجان اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهرستان سیرجان بودند که از مدت ازدواجشان 4 سال می گذشت، از بین آنها 30 زوج ( 30 مرد و 30 زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل بصورت تصادفی قرار گرفتند. به افراد گروه آزمایش رایحه گل یاسمن داده شد و از آنها خواسته شد به مدت 10 شبانه روز این رایحه را قبل از خواب و صبح زود، به مدت 2-3 دقیقه استنشاق کنند و به گروه کنترل هیچ رایحه ای داده نشد. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار اندازه گیری این پژوهش، خرده مقیاس ارتباط زناشویی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، بوده است . در این پژوهش از روش آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پس از ارائه رایحه گل یاسمن به گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل که هیچ رایحه ای دریافت نکرده بودند، ارتباط زناشویی آنها افزایش یافته بود .

کلمات کلیدی:
رایحه درمانی، ارتباط زناشویی ، رضایت زناشویی، رایحه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/321093/