CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه

عنوان مقاله: بررسی رابطه ی هوش هیجانی و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_696
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

ملیکا صنعت نما - کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهشید تجربه کار - استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی هوش هیجانی و احساس تنهایی در میان دانشجویان دانشگاه انجام شده است. نمونه مورد بررسی شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان ( 148 نفر دختر و 148 نفر پسر) بود که به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی هوش هیجانی بار- ان ( 1980 ) و پرسشنامه ی احساس تنهایی راسل (1980) بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی و تجزیه و تحلیل spss استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان دادند که بین هوش هیجانی و احساس تنهایی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد و میان خرده مولفه های هوش هیجانی نیز رابطه ی معناداری وجود دارد. به طور کلی نتیجه گرفته شد که دانشجویانی که از نظر هوش هیجانی در سطح بالاتری قرار دارند از احساس تنهایی کمتری برخوردارند

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی ، احساس تنهایی، دانشجویان دانشگاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/321074/