CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه کیفیت زندگی در زنان مطلقه و عادی شهرستان رامهرمز

عنوان مقاله: مقایسه کیفیت زندگی در زنان مطلقه و عادی شهرستان رامهرمز
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_571
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصوره زاهد نژاد - کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی در زنان مطلقه و عادی شهرستان رامهرمز در سال 92 بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه زنان مطلقه و عادی شهرستان رامهرمز در سال 92 ، که اعضای گروه نمونه شامل 150 نفر از زنان مطلقه و 150 نفر زنان عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه کیفیت زندگی (WHQOL-BREF) بود. طرح پژوهش استفاده شده علی مقایسه ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش از روش های آماری مانند تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج بدست آمده پس از تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیه های پژوهش را تایید کرد و نشان داد که بین زنان مطلقه و عادی از لحاظ کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که میزان کیفیت زندگی در زنان مطلقه کمتر از زنان عادی است.

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی، زنان، مطلقه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320949/