CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر ادراک شیوه والدین بر رغبت تحصیلی و تحول مفهوم خود در دانش اموزان دختر دبیرستانی شهرستان زرندیه

عنوان مقاله: تاثیر ادراک شیوه والدین بر رغبت تحصیلی و تحول مفهوم خود در دانش اموزان دختر دبیرستانی شهرستان زرندیه
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_548
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرجس وکیلی - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فاطمه شاطریان - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آزاده فرقدانی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ادراک شیوه والدین بر رغبت تحصیلی و تحول مفهوم خود در دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در سال 93-1392 در دوره متوسطه شهرستان زرندیه بود. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع خوشه ای چند مرحله ای می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های ادراک شیوه والدین (SPOP)، رغبت سنج شغلی- تحصیلی هالند (SDS9 و تصور از خود بک (BSCT) استفاده شد. ابتدا آزمودنی ها از نظر متغیر مستقل (ادراک شیوه والدین) ارزیابی شده و در دوازده گروه قرار گرفتند. برای گروه بندی دانش اموزان بر اساس یک انحراف معیار تفاوت از میانگین نمرات دانش اموزان در هر یک از ابعاد ادراک شیوه والدین (گرمی، درگیری و حمایت از خودمختاری) در مادر و پدر به صورت مجزا ، شش گروه بالا و شش گروه پایین به دست آمد با توجه به این دسته بندی نمونه به 400 نفر کاهش پیدا کرد. برای تحلیل داده های پژوهشی از روش آماری تحلیل واریانس تک متغیره (ANOVA) و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد . نتایج نشان داد که ادراک شیوه والدین بر رغبت تحصیلی و تحول مفهوم خود در دانش اموزان موثر است.

کلمات کلیدی:
ادراک شیوه والدین، رغبت تحصیلی، تحول مفهوم خود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320926/