CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر استفاده از ماهواره در امنیت اجتماعی جوانان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر استفاده از ماهواره در امنیت اجتماعی جوانان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_522
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد کنعانی - کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

خلاصه مقاله:
یکی از مهمترین و بنیادی ترین نیازهای انسان که در بسیاری از نظریه ها و پژوهش های جامعه شناسی و روان شناسی بر آن تاکید شده است احساس امنیت است. با توجه به اهمیت موضوع احساس امنیت پژوهش حاضر به بررسی مقایسه امنیت اجتماعی در افراد استفاده کننده و افرادی که از ماهواره استفاده نمی کنند پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقایسه ای است جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی نمونه ای به حجم 260 نفر از میان آن ها انتخاب شد و به پرسشنانه امنیت اجتماعی (TFSS) پاسخ دادند. داده های دریافتی توسط فرمول های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل t مستقل با استفاده از نرم افزار اماری SPSS21 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که افرادی که از ماهواره استفاده می کنند در مقایسه با افرادی که از ماهواره استفاده نمی کنند در سه مولفه امنیت نوامیس ، امنیت جانی و امنیت اجتماعی از احساس امنیت اجتماعی پایین تری برخوردارند و این اختلاف در سطح 0/001>p معنادار است. باید بیان داشت که امنیت در همه ابعاد زندگی انسان نمود دارد و حکومت ها تلاش می کنند که این امنیت را برای مردم جامعه فراهم کنند با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت یکی از راه های رسیدن به امنیت کنترل کردن اثر هجوم ماهواره ها یا تعدیل کردن قدرت آنها در از بین بردن امنیت و احساس امنیت اجتماعی است.

کلمات کلیدی:
امنیت اجتماعی، ماهواره، جامعه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320900/