CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر شادکامی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی شهر اهواز

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر شادکامی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی شهر اهواز
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_501
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه داودی - کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
سیدحمیدرضا سیدمحمدی - کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
مهناز منجزی علی صالح - کارشناسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
هیام نواسری - کارشناسی روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر شادکامی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی شهر اهواز بود. نمونه متشکل از 50 نفر از کلیه مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بود که داوطلبانه در این طرح شرکت کردند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه شادکامی آکسفور بود. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است که پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی و گواه، مداخله آزمایش بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که معنا درمانی گروهی باعث افزایش شادکامی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون شد ولی مقدار این افزایش در مرحله پیگیری با این که اثری نسبتا پایدار داشت ولی از لحاظ آماری معنا دار نشد.

کلمات کلیدی:
معنادرمانی، شادکامی، کم توان ذهنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320879/