CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

الگوی نماز خوانی و راهبرد های نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به طلاق زوجین

عنوان مقاله: الگوی نماز خوانی و راهبرد های نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به طلاق زوجین
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_486
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا محمدی فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد بیرجند
فاطمه شهابی زاده - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند( استاد راهنما)

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این پژوهش ، بررسی رابطه بین الگوی نماز خوانی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در مدل علی گرایش به طلاق است. تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحلیل رگرسیون انجام و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری آن تعدادی از دانشجویان متاهل دانشگاه های شهرستان بیرجندکه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 300 دانشجوی متاهل انتخاب شدند. همچنین از بین زوج های متقاضی طلاق که به دادگاه خانواده مراجعه نموده بودند نیز 120 زوج متقاضی طلاق به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند که مجموع این افراد 420 نفر بود. در این پژوهش رابطه بین متغیرهای پیش بینی کننده ی نماز خوانی و راهبرد های نظم جویی شناختی هیجان بر متغیر ملاک (گرایش به طلاق ) مورد بررسی قرار گرفت که از پرسشنامه های الگوی نماز خوانی و راهبرهای نظم جویی شناختی هیجان (CERQ) استفاده شد. نتایج ضرایب رگرسیون نشان میدهد، بین گرایش به طلاق با نماز خوانی در مؤلفه های ایمنی، حضور قلب در نماز و نمازعادتی رابطه منفی و بین گرایش به طلاق و راهبردهای نظم جویی در مؤلفه های نشخوارگری، فاجعه سازی و ملامت دیگران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین گرایش به طلاق و راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی هیجان رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
الگوهای نماز خوانی، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، گرایش به طلاق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320864/