CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

امکان سنجی استقرار آموزش ترکیبی در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان در سال تحصیلی 92-93

عنوان مقاله: امکان سنجی استقرار آموزش ترکیبی در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان در سال تحصیلی 92-93
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_479
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام دبیریان - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)
پرویز ساکتی - استاد یار دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی استقرارآموزش ترکیبی در دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان در سال تحصیلی 1393-1392 انجام شد .جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز تشکیل داده است که تعداد آنها 1846 نفر بود.روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس بود و حجم نمونه آماری بر طبق جدول مورگان 314 نفر انتخاب شد .روش انجام پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و تحلیل گویه استفاده گردید و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان امکان استقرار آموزش ترکیبی از لحاظ بعد سازمانی ، بعد مدیریت نگهداری و توزیع محتوا ، بعد فناوری، از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح کفایت مطلوب پایین تر می باشد

کلمات کلیدی:
آموزش مجازی، آموزش ترکیبی، ابعاد امکان سنجی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320857/