CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزشیابی کتاب درسی ریاضی پایه ششم ابتدایی از دیدگاه روانشناسی تربیتی و یادگیری

عنوان مقاله: ارزشیابی کتاب درسی ریاضی پایه ششم ابتدایی از دیدگاه روانشناسی تربیتی و یادگیری
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_429
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

بدرالسادات دانشمند - دکترای برنامه درسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر
افسانه حاج احمدی - کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف ارزشیابی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی از دیدگاه روان شناسی یادگیری و تربیتی در سال 1393-1392 انجام شد.روش این پژوهش پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمین پایه ششم ابتدایی شهرستان رفسنجان تشکیل می دهند که شامل 169 نفر می باشند.جهت برآورد حجم نمونه در این پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است. طبق جدول مورگان ، نمونه مورد نیاز برای جامعه فوق 115 نفر می باشد که بصورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه می باشد که توسط خانم اکرم ابراهیم کافوری در مقاله تدوین و اعتبارسنجی الگویی برای ارزشیابی کتابهای درسی بر اساس رویکرد روانشناسی یادگیری و تربیتی تهیه گردیده است. پایایی این پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 99 % تشخیص داده شده است. به منظور توصیف داده ها از روش آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی و درصد ) و برای تحلیل داده ها از روش آمار استنباطی آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید.نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی با توجه به برخی مولفه های اصول روانشناختی که شامل مهارتهای شناختی و فراشناختی ، ، ویژگیهای یادگیرنده ، انگیزه و خلاقیت بر اساس اصول روانشناسی یادگیری و تربیتی تدوین شده است. در پایان پیشنهاد شد با برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی ضمن خدمت موثرتر نسبت به آموزش بهترمعلمین اقدام گردد ، روش های تدریس فعال جهت تدریس درس ریاضی طراحی شود ، جلسات آموزشی برای والدین دانش آموزان طراحی و اجرا گردد تا برنامه های طرح ریزی شده در تدریس ریاضی در منزل توسط والدین نیز پیگیری و اجرا گردد.

کلمات کلیدی:
کتاب درسی ریاضی ، ارزشیابی آموزشی ، رویکرد روانشناسی یادگیری و تربیتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320807/