CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه میان منبع کنترل با استرس ناباروری در زوجین نابارور

عنوان مقاله: بررسی رابطه میان منبع کنترل با استرس ناباروری در زوجین نابارور
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_427
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینت خضری - دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
زهرا بنابی مبارکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، مدرس گروه روان شناسی
بهنام مکوندی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، استادیار گروه روان شناسی

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطه میان رضایت زناشویی با استرس ناباروری زوجین نابارور بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهر تهران (مراکز ابن سینا، رویان و نوید) بود. از جامعه مذکور تعداد 120 زوج ( 120 نفر زن و 120 نفر مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس منبع کنترل راتر و مقیاس استرس ناباروری نیوتن و همکاران بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که فرضیه با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که میان منبع کنترل و استرس ناباروری رابطه مثبت معنی داری جود دارد، بدین صورت که هر چه افراد نمرات بالاتری کسب کنند (دارای منبع کنترل بیرونی) از استرس ناباروری بیشتری رنج خواهند برد و هر چه نمرات پائین تری کسب کنند (دارای منبع کنترل درونی) استرس ناباروری کمتری را تجربه خواهند کرد.

کلمات کلیدی:
استرس ناباروری، منبع کنترل، زوجین نابارور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320805/