CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه میان حمایت اجتماعی با استرس ناباروری در زوجین نابارور

عنوان مقاله: بررسی رابطه میان حمایت اجتماعی با استرس ناباروری در زوجین نابارور
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_426
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینت خضری - دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
زهرا بنابی مبارکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، مدرس گروه روان شناسی
بهنام مکوندی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، استادیار گروه روان شناسی

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطه حمایت اجتماعی با استرس ناباروری زوجین نابارور بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهر تهران (مراکز ابن سینا، رویان و نوید) بود. از جامعه مذکور تعداد 120 زوج ( 120 نفر زن و 120 نفر مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند ب عدی زیمت و همکاران و مقیاس استرس ناباروری نیوتن و همکاران بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که فرضیه با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که همبستگی حمایت اجتماعی با استرس ناباروری منفی و معنی دار می باشد، بدین صورت که هر چه زنان و مردان نابارور از حمایت اجتماعی بیشتری از طرف خانواده، دوستان و جامعه برخوردار باشند از استرس ناشی از ناباروری کمتری رنج خواهند برد.

کلمات کلیدی:
استرس ناباروری، حمایت اجتماعی، زوجین نابارور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320804/