CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه انگیزش پیشرفت و نشانگان وانمودگرایی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایذه

عنوان مقاله: مقایسه انگیزش پیشرفت و نشانگان وانمودگرایی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایذه
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_388
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایوب مردانی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه- دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز.
عباس محمودی - دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران جنوب
آزاده احمدی - کارشناس آموزش وپرورش ابتدایی
فاطمه بویری - کارشناس آموزش وپرورش ابتدایی

خلاصه مقاله:
هدف تحقیق حاضر مقایسه نشانگان وانمودگرایی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایذه بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پس رویداد است. جامعه آمار تحقیق را کلیهدانش آمواان پسر تیزهوش و داد سال دوم متوسطه شهر ایذه تشکیل داده اند که ازبین آن ها تعداد کل جامعه دانش آمواان تیزهوش 50 نفر به عنوان نمونه و برای گروه دانش اموزان عادی 50 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارتحقیق شامل پرسشنامه ها نشانگان وانمودگرایی کلانس و انگیزش پیشرفت هرمنس بود. داده های گردآوری شده با آزمون t گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد که بین وانمودگرایی و انگیزش پیشرفت آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معنادار وجود دارد (0/01>=p) براساس نتایج حاصله سطح نشانگان وانمودگرایی و انگیزش پیشرفت دانش اموزان عادی از دانش اموزان تیزهوش بالاتر است

کلمات کلیدی:
نشانگان وانمودگرایی و انگیزش پیشرفت، دانش آموز تیزهوش و عادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320768/