CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر شرکت در گروه معتادان گمنام بر سازگاری اجتماعی معتادان شهرستان خمین

عنوان مقاله: تاثیر شرکت در گروه معتادان گمنام بر سازگاری اجتماعی معتادان شهرستان خمین
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_334
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام مهبد - کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه روانشناسی، اراک، ایران
داوود تقوایی - مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه روانشناسی، اراک، ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر تاثیر شرکت در گروه معتادان گمنام بر سازگاری اجتماعی معتادان شهرستان خمین است پرسشنامه سازگاری اجتماعی استفاده شده است ،تحقیق نیمه آزمایشی است با نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است . در تحقیق پیش رو به منظور استفاده از آزمونهای پارا متریک از آزمون t استفاده شد و در گروههای همتا قیاس انجام شد . برای برابری واریانسها آزمون لوین و برای نرمال بودن توزیع داده ها k-s مورد استفاده قرار گرفت .در این تحقیق یک گروه 50 نفری معتاد قبل از اینکه مورد آموزشهای 12 قدم قرار گیرند با پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل مورد مطالعه قرار گرفت و پس از آموزش نیز مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر می خواهد برای رفع اعتیاد این ریشه ای ترین مشکل روز گامی بردارد.

کلمات کلیدی:
معتاد، ،سازگاری اجتماعی، انجمن معتادان گمنام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320714/