CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی درونی عوامل دروندادی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

عنوان مقاله: ارزیابی درونی عوامل دروندادی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_323
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

عاطفه ساعدی - مدرس پردیس فاطمه الزهرا دانشگاه فرهنگیان و دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
صدیقه حمدانی - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
فرانک امیدیان - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف اصلی بررسی وضعیت کیفیت آموزشی- پژوهشی و خدماتی از طریق اجرای فرایند ارزیابی دروندادهای گروه مدیریت و برنامه ریزی اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول در سال تحصیلی 92-91 انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی می باشد. همچنین از حیث تمرکز بر یک واحد تحلیل و گروه آموزشی به منظور ارزیابی کیفیت گروه مورد بررسی جزء تحقیقات موردی محسوب می گردد. جامعه اماری پژوهش صورت گرفته مشتمل بر کلیه مدیران گروه در پنج سال اخیر کلیه اعضای هیئت علمی فعال در سال تحصیلی مورد بررسی دانشجویان (170 نفر) بوده و از ابزارهای پرسشنامه ، چک لیست و مصاحبه به منظور گردآوری داده ها استفاده شده است با لحاظ دانستن ماهیت و هدف تحقیق حاضر از روش های آماری توصیفی برای تفسیر نتایج استفاده گردید. نتایج حاصل از مجموع امتیازهای به دست آمده نشان داد عوامل دروندادی که شامل هیئت علمی با امتیاز 1/75، دانشجویان با امتیاز 1/66 ، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی با امتیاز 1/66 هر کدان از این عوامل در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شدند. در مجموع کیفیت دروندادهای گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با کسب امتیاز 2 در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شد.

کلمات کلیدی:
ارزیابی درونی، دروندادها، گروه، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320703/