CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اضطراب امتحان تهدیدی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

عنوان مقاله: اضطراب امتحان تهدیدی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_286
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده آسیه موسوی - گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
رمضان حسن زاده - گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
محمد کاظم فخری - گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر از 347 دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی که در سال 93-92 مشغول به تحصیل هستند تشکیل شده است و به روش تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اضطراب امتحان ساراسون و خودکارامدی جینگ و مورگان استفاده گردید. برای انجام کار ابتدا با مدیران مدارس مورد نظر جهت حضور در مدرسه و کلاس هماهنگی لازم به عمل آمد. در فرصت های بدست آمده پرسشنامه ها با توضیحات لازم بین دانش اموزان توزیع شد. داده های بدست امده با استفاده از نرم افزار اماری SPSS/18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص های ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل نشان داد که بین اضطراب امتحان و خودکارامدی تحصیلی رابطه معنی دار منفی وجود دارد بدین معنی که با افزایش اضطراب امتحان از خودکارامدی تحصیلی کاسته می شود. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که بین اضطراب امتحان و خودکارامدی دانش اموزان دختر و پسر متفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
اضطراب امتحان، خودکارآمدی تحصیلی، دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320666/