CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی جامعه شناختی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایوان غرب

عنوان مقاله: بررسی جامعه شناختی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایوان غرب
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_284
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبداله اسماعیلی - کارشناس ارشد علوم اجتماعی (مردم شناسی)
نعمت احمدی - کارشناس ارشد جامعه شناسی

خلاصه مقاله:
واژه فضای مجازی اولین بار برای توصیف یک فضای خیالی به کار برده شد جایی که در آن واژه ها ، روابط، داده ها، ثروت و قدرت از طریق ارتباطات به واسطه کامپیوتر پدیدار می شود: فضای سایبر با هدف ایجاد یک جهان کامل در اطراف انسان که به نوعی امکان ورود به حریم خصوصی را فراهم کند ایجاد شده است. پژوهش حاضر به تبیین جامعه شناختی تاثیر فضای مجازی اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایوانغرب می پردازد. پزوهشگر این سوال اساسی را سرلوحه کار خود قرار می دهد که چه نوع کنجکاوی ها و جستجوهایی برای دانشجویان در فضای مجازی اینترنت وجود دارد و همچنین دانشجویان کدام رشته گرایش بیشتری به اینترنت دارند و تا چه حد اندازه به وبلاگ های شخصی و ارتباطات ایمیلی گرایش دارند؟ بنابراین با مطالعه آراء صاحبنظران و مکاتب جامعه شناسی و مرور تحقیقات تجربی گذشته نظریه های کنش ارتباطی هابرماس، نظریه استفاده و خشنودی بلامرو کاتز و نظریه ساخت یابی گیدنز به عنوان چارچوب نظری مناسب جهت تبیین موضوع تشخیص داده شد که با استفاده از آن فرضیه های پژوهشی مورد نظر تدوین گردید. در این پژوهش فضای مجازی اینترنت به عنوان متغیر مستقل و ارزش های خانواده به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرند. میدان مشاهده و جمع آوری اطلاعات این پژوهش را دانشجویان دانشگاه پیام نور ایوانغرب تشکیل می دهند. داده های لازم از طریق استخراج 360 پرسشنامه تکمیل و جمع اوری شده و در تحلیل انها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. محاسبات امار توصیفی شامل مقایسه فراوانی ها، درصدها، جداول و نمودار شده و نیز از قواعد آمار استنباطی واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین انگیزه و هدف کاربران از دستاوردهای اینترنتی میزان مشارکت و فعال بودن آن و آزادی بیان کاربران از دستاوردهای اینترنتی با ارزش های خانواده عدم ارتباط معنادار پذیرفته می شود و هر سه فرضیه رد شده اند که این خود نشان دهنده ان است که در آینده با برنامه ریزی و مدیریت صحیح بتوانیم به بررسی ابعاد تاثیرگذاری دیگری بپردازیم.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320664/