CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تبیین ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی مبتنی بر رویکرد حل مسئله و اجرای آن

عنوان مقاله: تبیین ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی مبتنی بر رویکرد حل مسئله و اجرای آن
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_257
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

عفت عباسی - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
طهماسب کاوسی - دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تدوین ملاک ها و نشانگرهای برنامه درسی مسئله محور و تعیین میزان مطلوبیت آنها در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی است. در این پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده شد. در مرحله اول با استفاده از روش کیفی ملاک ها و نشانگرهای موثر بر ارزشیابی برنامه درسی مسئله محور از طریق مطالعه منابع نظری و کسب نظر اساتید و متخصصان موضوعی استخراج و تبیین شدند. در این مرحله از طریق نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر معیار 21 نفر انتخاب شدند در مرحله دوم بر مبنای یافته های حاصل از داده های کیفی برای اجرای ارزشیابی از روش کمی (تحقیق توصیفی- پیمایشی) استفاده شد. لذا از طریق کسب نظر معلمان اموزش ابتدایی به عنوان مجریان اصلی برنامه داده های کمی مربوط به میزان مطلوبیت عناصر برنامه درسی مذکور گردآوری شد. در این مرحله نمونه گیری تصادفی صورت گرفت. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان محاسبه و شامل 196 شرکت کننده بودند. یافته ها: از مجموع 9 ملاک و 31 نشانگر تدوین شده ملاک های (عناصر) هدف، محتوا، و گروه بندی و نشانگر های تحت پوشش انها در سطح نسبتا مطلوب و ملاک های راهبردهای یاددهی- یادگیری ، مواد و منابع، فعالیت های یادگیری، ارزشیابی، زمان آموزش و فضای آموزشی نامطلوب ارزیابی شدند. نتیجه گیری: ضعف در اجرای برنامه مشهود است؛ شایسته است این رویکرد در تمامی عناصر برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی تجلی پیدا کند. زیرا از این طریق دانش اموزان به مراتبی از عقلانیت اجتماعی می رسند.

کلمات کلیدی:
برنامه درسی مطالعات اجتماعی، ارزشیابی، حل مسئله، ملاک، نشانگر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320637/