CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و تحلیل الگوها و روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در یک دانشگاه سازمانی

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل الگوها و روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در یک دانشگاه سازمانی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_249
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد جواد خردمندمهر - دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
رضا حسین پور - استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

خلاصه مقاله:
در فرایند تعلیم و تربیت ارزشیابی نقش مکمل و تمام کننده دارد چراکه بدون انجام ارزشیابی درست و قابل اطمینان به جرات می توان گفت که فرایند آموزش نیمه کاره مانده و به سراجام نرسیده است. یکی از دغدغه های دست اندرکاران امور آموزشی و اساتید انجام ارزشیابی های مختلف در بازه های زمانی دوره اموزش می باشد. هدف از این تحقیق بررسی الگوها و روش های ارزشیابی اساتید و مربیان از آموخته های دانشجویان و آگاهی از مشکلات ارزشیابی آموخته های آنان به منظور ارائه راهکارهای بهینه می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایش است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اساتید و مربیان یک دانشگاه سازمانی با حجم 95 نفر تشکیل می دهند . حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 76 نفر تعیین شد. داده های مورد نیاز تحقیق با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد که 92 درصد از مربیان و اساتید روش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مورد استفاده را شیوه آزمون کتبی و 61/8 درصد برگزاری امتحانات با سوال های انشائی گسترده پاسخ ذکر کرده اند. درصد بالایی از گروه اساتید و مربیان 71/1 درصد استفاده از ارزشیابی تراکمی را به عنوان اولویت ارزشیابی به کار گرفته شده بیان نمودند در روش های موجود ارزشیابی آموزشی بیشتر سطح دانش دانشجویان به نسبت دیگر سطوح یاددهی و یادگیری مورد ارزشیابی اساتید قرار می گیرد. این موضوع با اینکه چندان رضایت بخش نیست ولی به دلیلی اینکه نسبت به ارزشیابی سایر سطوح از وضعیت مناسب تری برخوردار است تا حدودی امتیاز در ارزشیابی محسوب می شود. هرچند این روش ارزشیابی اشکالات زیادی از جمله جهت دهی فراگیران به سمت یادگیری حفظ کردنی و انباشتن محفوظات که زیاد هم دوامی ندارد می باشد. همچنین در اکثر مواقع پاسخ سوالات آزمون ها و ابزارهای ارزشیابی از قبل مشخص شده و در نزد اساتید محفوظ است و در بسیاری مواقع فراگیر باید به سوالات در قالب و چارچوبی خاص و از پیش تعیین شده توسط استاد پاسخ دهد که این خود مستلزم انباشتن محفوظات در ذهن فراگیران خواهد بود.

کلمات کلیدی:
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، الگوها و روش ها، دانشگاه سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320629/