CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی یادگیری سازمانی در بین کارکنان شرکت گاز: مطالعه موردی شرکت گاز استان کردستان

عنوان مقاله: بررسی یادگیری سازمانی در بین کارکنان شرکت گاز: مطالعه موردی شرکت گاز استان کردستان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_243
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

هیرش سلطان پناه - استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
هومان کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

خلاصه مقاله:
سازمان ها به دنبال افرادی هستند که بتوانند به صورت گروهی عملکرد مطلوبی داشته باشند و از طرف دیگر گستردگی وظایف مدیران ایجاب می کند که مدیران و کارکنان سازمانی دارای شایستگی مهارت های لازم باشند. این پزوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد و همچنین از لحاظ روش جزء پژوهش های پیمایشی - همبستگی می باشد که در شرکت گاز استان کردستان در بهار 1393 انجام می پذیرد. مسئله اصلی پژوهش این است که به چه میزان بین مدیریت یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد؟ جامعه اماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز استان کردستان است. نمونه لازم 126 نفر می باشد که همه آنها را جامعه آماری قرار داده شد. در این پژوهش از یک پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی اندازه گیری و گردآوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و امار استنباطی از نرم افزار spss18 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین یادگیری سازمانی و کارکنان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
یادگیری سازمانی، کارکنان رسمی، شرکت گاز استان کردستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320623/