CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال در بهبود عملکرد مهارت خواندن دانش آموزان نارسا خوان پسر دوره ابتدایی شهر صحنه

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال در بهبود عملکرد مهارت خواندن دانش آموزان نارسا خوان پسر دوره ابتدایی شهر صحنه
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_241
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرانک موسوی - استادیار دانشگاه آزاد کرمانشاه
سید هوشنگ عبدالتاجدینی - کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر دوره ابتدایی شهر صحنه در سال تحصیلی 93-92 انجام شده است. در این پژوهش از روش آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. برای این هدف 36 دانش اموز پایه سوم و چهارم برای نمونه گیری انتخاب شده و به روش تصادفی 18 نفر در گروه آزمایش و 18 نفر دیگر در گروه کنترل گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری داده ها شامل چک لیست خواندن برای شناسایی اولیه کودکان مشکوک به نارساخوانی آزمون هوش و کسلر کودکان برای اندازه گیری بهره هوشی آزمون تشخیصی خواندن فلاح چای (1374) برای تعیین عملکرد خواندن دانش آموزان بود. آموزش های ارائه شده بر اساس راهبردهای برنامه آموزشی حافظه فعال کلامی دن (2008) به مدت هشت جلسه 60 دقیقه ای طراحی و به صورت انفرادی به آزمودنی های گروه آزمایش ارائه گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل کوواریانس نشاندهنده این است که تفاوت میانگین گروه آزمایشی حافظه فعال و گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون معنادار است. پس می توان نتیجه گرفت که اموزش حافظه فعال به دانش آموزان نارساخوان در بهبود عملکرد خواندن (دقت ، سرعت و درک) موثر بوده است.

کلمات کلیدی:
نارساخوان، راهبردهای حافظه فعال، عملکرد خواندن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320621/