CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای و افراد بهنجار

عنوان مقاله: مقایسه پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای و افراد بهنجار
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_230
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

رمضان حسن زاده - دکترای روانشناسی عمومی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
شهین رضایی - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده ای و افراد بهنجار است. جامعه پژوهش معتادان تک ماده ای مراجع کننده مراکز ترک اعتیاد شهر گلوگاه در سال 1393 بود که به روش نمونه گیری در دسترس 120 نفر از آنان انتخاب شدند. روش پژوهش پس رویدادی یا علی- مقایسه ای است. برای جمع آوری داده های پژوهش از مقیاس پردازش هیجانی و شاخص شدت اعتیاد استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی روش t مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین معتادین به مواد مخدر تک ماده ای و افراد بهنجار از نظر پردازش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد (0/01<=p)

کلمات کلیدی:
پردازش هیجانی، معتادین به مواد مخدر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320610/