CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر فناوری های نوین آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان

عنوان مقاله: بررسی تأثیر فناوری های نوین آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_218
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

ثریا قوره جیلی - کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران

خلاصه مقاله:
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، بیشتر سرمایه گذاری در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بخش آموزش میباشد زیرا که اولاً فناوری به طور فزایندهای در کلیه ابعاد زندگی بشر از قبیل کار، ایام فراغت، یادگیری و بهداشت و غیره نفوذ نموده و ثانیاً فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزار مهمی در زمینه ی پرداز اطلاعات میباشد. روش : جامعه آماری دانش آموزان مدرسه ابتدایی بودند و حجم نمونه مورد مطالعه 50 نفر از این دانش آموزان که در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی و مساوی گمارده شدند. روش پژوه از نوع آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون) می باشد که ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون به عمل آمد سپس ارائه محتوای آموزشی برای گروه آزمایش (با فناوری) و برای گروه کنترل (بدون فناوری) صورت گرفت. بعد از اتمام دوره آموزشی و در پایان ترم از هر دو گروه آزمون به عمل آمد یافته ها: یافته های پزوهش بیانگر آن است که بین دانش آموزان گروه آزمایشی با گروه کنترل از لحاظ میزان یادگیری در سطح 0/001>P تفاوت معنی دار به دست امده است. نتیجه گیری: باید به اهمیت فناوری در اموزش پرداخت.

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانش اموزان، یادگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320598/