CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

امکان سنجی کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران شهرستان چالوس

عنوان مقاله: امکان سنجی کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران شهرستان چالوس
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_201
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدیجه واثقی - کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران شهرستان چالوس و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر و آزمون سوالات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه در مقیاس لیکرت و با 4 گزینه تنظیم شد. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید مجرب و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/83) مورد تایید قرار گرفت. جامعه پژوهش دبیران مقطع متوسطه شهرستان چالوس، که شامل 194 دبیر می باشد. داده ها با استفاده از آزمون x^2 . از طریق نرم افزار SPSS با مشخص نمودن فراوانی مربوط به هر سوال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که دبیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان چالوس در حد متوسطی به رایانه با سخت افزار مناسب اینترنت و نرم افزار مورد نیاز دسترسی دارند که برای کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی باید از این حیث اقداماتی در جهت بهبود دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی باید از این حیث اقداماتی در جهت بهبود دسترسی به فناوری ایجاد شود. زیرا بدون تجهیزات مناسب و سهولت دسترسی به ان کاربرد این فناوری ها در برنامه ریزی درسی مقطع متوسطه بسیار مشکل می گردد همچنین کلیه دبیران مقطع متوسطه اختلاف نظر زیادی در اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی ندارند و بر این باورند که در موارد عدیده ای با توجه به امکان پذیر بودن رفع موانع و استفاده از عوامل تسهیل کننده و فرصت آفرین می توان کاربرد این فناوری ها را در فرایند برنامه ریزی درسی امکان پذیر دانست.

کلمات کلیدی:
امکان سنجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه ریزی درسی مقطع متوسطه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320581/