CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر پرورش مهارت های تفکر آنان(بویژه مهارت حل مساله)

عنوان مقاله: تاثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر پرورش مهارت های تفکر آنان(بویژه مهارت حل مساله)
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_174
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

پروین روشن قیاس چرمهینی - دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی واحد کرج

خلاصه مقاله:
امروزه در نظام آموزشی جوامع ، بیش از هر زمانی نیاز به تربیت شاگردانی خلاق ، اندیشمند ، متفکرو برخوردار از توانایی مواجهه صحیح با مسائل و مشکلات، احساسمی شود . لذا برنامه ی درسی مدارس، باید توجه خود را به رفع این نیاز معطوف کند. در این راستا در حدود چهار دهه پیش، اندیشه برنامه درسی فلسفه برای کودکان، توسط «ماتیو لیپمن» با هدف پرورش مهارت های تفکرفلسفی و فلسفه ورزی دانش آموزان مطرح شد . اهداف پیش بینی شده در این برنامه ، ابزار ها و محور های مورد استفاده همگی باعث توسعه و تقویت مهارت هایی می گردد که افراد رابرای حل مسائل گوناگون با روشی منطقی و صحیح آماده می کند . در مطالعه حاضر هدف بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر پرورش مهارت تفکر آنان بویژه مهارت حل مسئله(در زندگی واقعی وبه طور ویژه در درس ریاضی) می باشد . روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش روش توصیفی تحلیلی است . نتایج پژوهش حاکی از آن است که برای حل مساله مدل های مطرحی وجود دارد در این مدلها به مهارت های –پرسشگری ، فرضیه سازی، استدلال، قضاوت و مهارت هایی از این دست نیاز است که در برنامه ی درسی فلسفه برای کودکان به تقویت این مهارت ها توجه شده است .بنابراین اگرپرورش تفکر فلسفی در جریان اجرای سایر برنامه های درسی مدارس مدنظر قرار گیرد، بخش قابل توجهی از این مهارت ها تقویت شده و شاگردان می توانند درحل مسائل زندگی و در مقیاس محدودتر در حل مسائل درس ریاضی موفق شوند .

کلمات کلیدی:
برنامه درسی فلسفه برای کودکان ، مهارت های تفکر ، حل مساله ، مدل جورج پولیا ، مدل دیویی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320554/