CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل مؤثر برکیفیت آموزش پایه سوم دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر شیراز

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر برکیفیت آموزش پایه سوم دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر شیراز
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_149
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه قاسمی نژاد - کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

خلاصه مقاله:
پزوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش پایه سوم دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر شیراز و پیشنهاد چهارچوبی برای بهبود کیفیت این پایه انجام شده است. جامعه اماری مورد مطالعه شامل سه زیر جامعه (دانش اموزان، مدیران، دبیران) است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، سرشماری و تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشانگرهای مورد نیاز در ارزشیابی پایه سوم دوره متوسطه نظری در چهار بخش زمینه، درونداد، فرایند و برونداد با به کارگیری 14 ملاک و 32 نشانگر به همراه معیارهای قضاوت تهیه شد. سپس با استفاده از عوامل و نشانگرهای تدوین شده ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه با لحاظ روایی و پایانی تهیه شد. بعد از گردآوری داده ها وضع موجود با استفاده از طیف قضاوت و معیارهای پیشنهادی وضع مطلوب مقایسه گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت اهداف و برونداد نسبتا مطلوب ، عامل زمینه، درونداد و فرایند مطلوب ارزیابی شد.

کلمات کلیدی:
کیفیت، پایه سوم دوره متوسطه، دبیرستان های دخترانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320529/