CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه خودتنظیمی و شادکامی با سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر کرمانشاه

عنوان مقاله: رابطه خودتنظیمی و شادکامی با سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_124
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا شیرمحمدی - کارشناس ارشد روانشناسی ترییتی
زینب امینی نصر - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

خلاصه مقاله:
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان را تعادل بین اعضاء و محیط در رسیدن به خودشکوفائی می دانند و این موضوع برای دانش آموزان که آینده سازان جامعه هستند از اهمیت بالاتری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهدو متغیر خودتنظیمی و شادکامی با اختلال در سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور، تعداد 200 دانش آموز( 100 دختر و 100 پسر) از طریق روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و پرسشنامه های خودتنظیمی بوفارد، شادزیستی آکسفورد و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ(GHQ-28) به عنوان ابزارهای اندازه گیری به کار گرفته شدند. انن پرسشنامه ها ضرایب روانی و پایانی مطلوبی را نشان دادند. برای تجزنه و تحلیلداده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد . نتایج نشان داد که بین خودتنظیمی و شادکامی با اختلال در سلامت روان رابطه منفی معنی داری وجود دارد و همچنین متغیر شادکامی پیش بینیکننده اختلال در سلامت روان دانش آموزان میباشند. به عبارتی یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می کنید که در میزان سلامت روان دانش آموزان، سطوح شادکامی آنها میتوانند نقش مؤثری داشته باشند.

کلمات کلیدی:
خودتنظیمی، شادکامی ، سلامت روان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320504/