CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کمرویی و مهارتهای ارتباطی دانش آموزان مقطع متوسطه

عنوان مقاله: تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کمرویی و مهارتهای ارتباطی دانش آموزان مقطع متوسطه
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_002
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهتا مختاری - کارشناس ارشد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمدکاظم فخری - استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رمضان حسن زاده - دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

خلاصه مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی در کمرویی، مهارتهای ارتباطی دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه صورت گرفته است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان سال اول مدارس دولتی مقطع متوسطه شهرستان بابل تشکیل می دهند. (N=3000) روش آزمایش با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل آرایش تصادفی است.نمونه پژوهش 40 دانش آموز مشغول به تحصیل در کلاس اول دبیرستان در شهرستان بابل با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند.ابتدا آزمودنی ها پرسشنامه های آزمون را به عنوان پیش آزمون تکمیل کردندودر پایان آموزش مجددأ در مرحله پس آزمون به پرسشنامه ها پاسخ گفتند. آموزش به این صورت بود که به گروه آزمایش مهارت های زندگی به صورت 8جلسه ی یک ساعته آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داده است که آموزش مهارت های زندگی منجر به کاهش کمرویی، افزایش مهارتهای ارتباطی وگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. بنابراین می توان با آموزش مهارت های زندگی به کاهش کمرویی و افزایش مهارتهای ارتباطی کمک کرد.

کلمات کلیدی:
مهارت های زندگی، کمرویی، مهارتهای ارتباطی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320382/