CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی کیفی یک سامانه معین از پمپاژ حرارتی در منبع زمینی اشباع

عنوان مقاله: بررسی کیفی یک سامانه معین از پمپاژ حرارتی در منبع زمینی اشباع
شناسه (COI) مقاله: ECONF02_328
منتشر شده در دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدحسین جهانگیر - استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
در این مقاله قصد براین است که ضمن معرفی مختصری از انواع سیستمهای پمپاژ حرارتی به منبع زمین، در راستای تعمیم نتایج حاصل برای ذخیره سازی انرژی گرمایی در حجم بیشتری از توده خاک با استفاده از چندین منبع گرمایشی تحت فشار نسبت به گسترش دامنه توزیع حرارت در محیط متخلخل اقدام گردد. لذا انتخاب مدل مورد استفاده برمبنای عملکرد سیستم ترکیبی قائم پمپاژ گرما به زمین میتواند دربرگیرنده ارزیابی عددی مطلوبی از یک خازن حرارتی مطابق با فرضیات انجام شده در ابتدای تعریف طرح پیشنهادی مقاله باشد. همچنین باتوجه به اینکه روش انتخابی درطی زمان توس ط محققینبسیاری مورد مطالعه و تغییرات کلی و جزئی قرار گرفته است، در بخشی مختصر مروری هم بر روشهای تحلیل معادلات مربوطه برای ساختار قائم از سیکل ترکیبی پمپاژ گرما ارائه شده است. در ادامه خلاصهای از روند تاریخی گسترش روشهای تحلیل عددی مختص ارزیابی سیستم پمپاژ گرما در منبع زمین مطرح خواهد شد. پس از آن با تعریف مشخصات مسأله مورد نظر نسبت به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل عددی معادلات در قالب دو حالت انتشار و برداشت انرژی از محیط و در وضعیت اشباع از خاک محل پرداخته میشود. ضمن اینکه باید اشاره داشت که در هر مورد، نتایج بهصورت کانتورهای رنگیاز خطوط همدما و یا بردارهای سرعت جریان سیال همرفت شده در محیط ارائه و بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی:
پمپاژ حرارتي، انرژي زمين گرمايي، خازن حرارتي، شرايط اشباع، انتشار و استخراج گرما

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320311/