CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

جداسازی باکتری های تجزیه کننده رنگ از پساب صنایع نساجی کارخانه های نساجی استانزنجان

عنوان مقاله: جداسازی باکتری های تجزیه کننده رنگ از پساب صنایع نساجی کارخانه های نساجی استانزنجان
شناسه (COI) مقاله: ECONF02_307
منتشر شده در دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبا صحافی - دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
فروزان قاسمیان رودسری - استادیار دانشگاه زنجان، گروه محیط زیست، زنجان، ایران
صابر اصغرزاده - کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

خلاصه مقاله:
ورود مواد رنگی حاصل از فعالیت کارخانه های صنعتی در اکوسیستم های محیطی و به دنبال آن تجمع این مواد در بدن موجودات زنده یکی از فاجعه های زیست محیطی مناطق صنعتی به شمار می رود. جذب زیوتی توسط میکروارگانیسم های بومی یکی از روش های مناسب برای حبف این مواد از خاک های آلوده و پساب های صنعتی این مناطق است. در این تحقیق 30 نمونه از پساب ها و خاک های مناطق مجاور این صنایع که به مدت طولانی در مجاورت مواد رنگی نا ی از صنایع نساجی استان زنجان قرار دا شتند، جمع آوری ود. از سویه های باکتری های مختلف به دست آمده چهار سویه باکتری با اسامی FS3 ، FS9 ، FS12 و FS16 به عنوان قوی ترین سویه های تجزیه کننده ماده رنگی لیاپیست قرمزTH-630موجود در این فاضلا و خاک های اطراف این صنایع تا حداکثر غلظت 0/5 درصد به محیط کشت MSM تعیین و بر اساس ویژگی های ریخت شناسی، بیو شیمیایی و مولکولی شناسایی ایزوله ها انجام د. باکتری ها جداسازی شده از نوع کوکوسی و کوکوباسیل شناسایی شدند

کلمات کلیدی:
اسپکتروفتومتری، باکتری های تجزیه کننده رنگ، زیست پالایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320290/