تحول نامگذاری فرزندان در شهر تهران

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_YOUTH-3-3_007

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

روند تغییر و تحول نام های افراد می تواند نشان دهنده فرآیند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی باشد. در این تحقیق با مطالعه موردینام گذاری فرزندان در شهر تهران، به مقایسه ارزش های نسل های پس از انقلاب پرداخته می شود. بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 400 نفر بهعنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. با بررسی تأثیر دوره تاریخی ، جنسیت و منطقه مسکونی در میزان تحول ارزش های نسل های پس از انقلاب به بررسینام ها پرداخته و نتایجی که به دست آمد، مبین آن بود که مردان بیش از زنان دارای نام های اسلامی– مدرن اند. بر این اساس در دوره انقلاب، کودکان بیشترنام های اسلامی داشته ولی در دوره اصلاحات، بر میزان نام های غربی افزوده شده است. علاوه بر آن، فرزندان مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر دارای نام هایاسلامی– سنتی و اکثر افراد ساکن در مناطق شمالی، برای کودکانشان نام های ایرانی–مدرن برگزیده اند.

نویسندگان

سیدمحمود نجاتی حسینی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علم و فرهنگ

سمیه افشار

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ