هویت ملی و هویت قومی در کردستان ایران (مطالعه موردی معیشت اقتصادی و تعلق های هویتی نزد جوانان شاغل در اقتصاد غیر رسمی پیرانشهر)

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 903

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_YOUTH-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی موضوع احساس تعلق به هویت ملی و هویت قومی در کردستان ایران با تاکید بر جوانان پیرانشهر م ی پردازد . شهرستان پیرانشهر درآذربایجان غربی به لحاظ مطالبات هویتی در چند سال اخیر بسیار مطرح بوده است. نزدیکی این منطقه به عراق نیز موقعیت این شهرستان را حساس تر وپیچیده تر می کند. این تحقیق بر وضعیت معیشتی جوانان این منطقه و بخصوص وجود روابط قانونی و غیر قانونی مبادله کالا با کردستان عراق تاکید داشته است،گویای آن است که جوانان پیرانشهر به واسطه همین روابط، شرایط جهانی شدن، رواج گسترده رسانه های قومی مثل ماهواره و مطالبه مشارکت فعال سیاسی درسال های اخیر هویت های جماعت گرایانه قومی خود را تقویت کرده اند. مهم ترین عناصر این هویت عبارتند از: زبان، لباس، وفاداری سرزمینی و ملی گرایی قومی،پای بندی به آداب و رسوم و فرهنگ قومی و از همه مهمتر باور داشتن به هویت قومی خود. کردها به لحاظ هویت فرهنگی، خود را با سایر اقوام ایرانی مشترکمی دانند؛ هر چند میان هویت ایرانی و حوزه سیاسی فاصله گذاری مشخصی انجام می دهند.

نویسندگان

ناصر فکوهی

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مجنون آموسی

پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد تهران