مقایسه مجنون و لیلی عبدی بیک نویدی با لیلی و مجنون نظامی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 553

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-7-12_003

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

عبدی بیک نویدی، از جمله مستوفیان، مورخان و شاعران عهد شاه تهماسب است که به اقتفای نظامی دو بار به سرودن خمسه همت گماشت. به رغم آنکهعبدی بیک از پیشگامان نهضت تقلید از نظامی در عصر صفوی به شمار می رود و سخنش در مقایسه با بسیاری از گویندگان هم عصر خویش سلامت نسبی دارد،در ایران کمتر بررسی شده است. در مقاله حاضر با مقایسه تطبیقی منظومه های مجنون و لیلی عبدی بیک و لیلی و مجنون نظامی، برجسته ترین شاخص هایشعری وی در منظومه مجنون و لیلی، براساس مقایسه محتوایی و ساختاری - زبانی، دیدگاه شیعی و کلامی شاعر، دیدگاه وی نسبت به شاعری، نسبت به زن،عشق، ویژگی های داستانی و هنری اشعارش، توصیفات، تصویرسازی، دایره واژگانی و... بررسی شده است.

کلیدواژه ها:

نقد ادبی ، مقایسه تطبیقی ، لیلی و مجنون نظامی ، مجنون و لیلی عبدی بیک

نویسندگان

فرهاد درودگریان

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور