تحلیل ظرفیت های تمثیلی حکایات مربوط به پیامبر اکرم(ص) درمثنوی مولانا

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 578

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-5-9_007

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

زبان ادبی، یکی از گونه های زبانی است که از ساحت تجربی و معنایی ویژ ه ای سخن می گوید؛ زیرا تنها در قلمرو متون معنایی و روابط کنایی و نمادینی زبانمی توان ادبی اشیا را کشف کرد. آنچه حلاوت کلام ادیبانه به شمار می آید از همین لایه های زیرین و ژرف معنایی و احساسی ناشی می شود که در زبانبازتاب یافته است. یکی از دست مایه ها و ابزار کارآمد کلام ادیبانه که ظرفیتی گسترده در بیان نمادین تصاویر و مفاهیم دارد، «تمثیل» است که با بسامدی درخور توجه در مثنوی مولوی نمود یافته است. البته ساختار قصه های مثنوی به روشنی معلوم می دارد گوینده مفهوم نهفته و درونی آنها را مد نظر دارد؛ ترتیبعناصر و توالی حوادث و عبارات در حکایات تمثیلی مثنوی به گونه ای است که در اکثر موارد به دلیل هم سویی میان هنرمند و هنرپذیر، مخاطب را به مفاهیمنهفته در بطن حکایات راه می نماید. این جستار در پی پاسخ گفتن به دو سؤال بنیادین است: 1. مفهوم دقیق تمثیل و ادبیات تمثیلی و حوزه های کاربردی این شگرد ادبیچیست؟ 2. نحوه بهره گیری مولانا از ظرفی ت های تمثیلی حکایات مربوط به پیامبر اکرم(ص) به چه صورتی بوده است؟ملاک انتخاب حکایات نیز، برجستگی تمثیل در این گونه حکایات بوده است.

نویسندگان

فاطمه کوپا

استادیار دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی