بررسی رابطه بین سلامت سازمانی ورفتارشهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان باتوجه به نقش تعدیلی هوش

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 732

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_286

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

درمقاله حاضربه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی ورفتارشهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان گلستان باتوجه به نقش تعدیلی هوش سازمانی پرداخته شده است دراین راستا سلامت سازمانی براساس مدل هوی و فیلدمن 1996 ورفتارشهروندی سازمانی برمبنای مدل ارگان 1988 و هوش سازمانی برمبنای مدل آلبرخت 2003 مورد بررسی قرارگرفته است جامعه آ»اری شامل کلیه کارکنان داره کل ورزش و جوانان استان گلستان میباشد که برابر با 200 نفر می باشد حجم نمونه با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان 132 نفر تعیین گردید این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد برای تعیین پایایی پرسشنامه ها ازضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سلامت سازمانی 0/970 و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 0/857وپرسشنامه هوش سازمانی 0/863 و برای تعیین روایی پرسشنامه ازروایی محتوایی استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات درسطح آمارتوصیفی ازشاخصهایی نظیر فراوانی و درصد و رسم نمودارها و درسطح آماراستنباطی ازآزمون نرمالیته و پیرسون و رگرسیون و واریانس استفاده شده است نتایج حاصل ازاین تحقیق درمورد فرضیه ها به شرح زیر می باشد بین سلامت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان باتوجه به نقش تعدیلی هوش سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد

نویسندگان

منیژه برات زاده

دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی دانشگاه پیام نورمشهد

حسینعلی بهرام زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرمرکز آموزش بازرگانی خراسان شمالی

صالحه محرب

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اله توکلی، ز.، عابدی _ صالح نیا، م. (1388) بررسی ...
 • زهرایی، سیدم.، رجایی پور، س.(1390) بررسی رابطه ق میان هوش ...
 • خالصی، ن.، شمس، ل.، یگانه، س.، جعفری، پو.، نصیری طه، ...
 • اسلامی، ح و س .، (1386) رفتار شهروندی سازمانی، ماهنامه ...
 • Chang , Y., (2011), The study of Careerism, social Desirability ...
 • Albercht, K., (2003), Organizational Intelligence Profile, Preliminary Assessmcent Questionnaire, san ...
 • Hoy, W.K _ and Feldman , J .(1996) , Organizational ...
 • Organ, D., (1988), Organizational Citizenship Bhavior: The Good Soldier Syndrome ...
 • Far, JL, Zhong CH, Organ DW, (2004), organizational citizenship behavior ...
 • Kim, S..(, 2003), "Shared Leadership: Toward a Multi-Level Theory of ...
 • Glynn, M.A., (1996), "Innovative genius: a framework for relating individual ...
 • Simic, I., (2005), Organizational learning as a component of organizational ...
 • Ahmadizadeh, Z., Hydarinejad, S., Farzam, F, Shetab boshehri, N., (2012), ...
 • Appelbaum, S & Bartolomucci, N & Beaumier, E , & ...
 • Asefi, A , Goudarzvand Chegini, M , R , Dizgah, ...
 • Bienstock, C.C, DeMoranville, C.W. and Smith R.K., (2003), Orgnizational citizenship ...
 • Castero, Carmen.B & Amario, Enrique.M & Ruiz, David.M. , (2004), ...
 • Chen, C, Spector, P.E., (2009), The role of justice in ...
 • Cropanzano, R , & Byrne , S. Zinta(2000)" the relationship ...
 • Eslami, h , & S , abolghasem (2008), Organizational citizenship ...
 • Ghorbani, M, Afrassiabi, R, Rezavani, Z, (2012), A Study of ...
 • Hala , w. E , (2006), Organizational Intelligence : What ...
 • Hoy Cecil, G. , (2002) Education Adminis tration-Theory Resarch and ...
 • Hoy Cecil, G., (1991), Education Admi ni stration -Theory Resarch ...
 • Podsakoff, N.P Whiting, S .W, Podsakof, P .M & Blume, ...
 • نمایش کامل مراجع