CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأملی بر بطالت اجتماعی در بین زنان و مردان

عنوان مقاله: تأملی بر بطالت اجتماعی در بین زنان و مردان
شناسه (COI) مقاله: ICMNG01_652
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین دامغانیان - استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
فرشته قلعه آقابابایی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

خلاصه مقاله:
بطالت اجتماعی بیانگر آن است که افراد در فعالیت های گروهی کمتر از آن چه در توان دارند، تلاش می کنند. واژه بطالت اجتماعی برای نخستین بار توسطلاتانه (1979) ابداع و به کار گرفته شد؛ اما بعد از گذشت سال ها مورد توجه قرار گرفت و تلاش هایی در رابطه با شناخت ماهیت، دلایل و نحوه شکل گیریآن انجام شد. هدف مقاله حاضر سنجش و مقایسه میزان بطالت اجتماعی در میان کارکنان زن و مرد بیمه البرز شهر تهران است. جامعه آماری این تحقیق راتمامی 220 نفر کارکنان شاغل در این شرکت در شهر تهران تشکیل می دهد. بر طبق جدول کرجسی و مورگان (1970)، حجم نمونه برای انجام اینپژوهش 140 نفر منظور شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بطالت اجتماعی جورج (1992) که روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد، استفاده گردید. داده های گردآوری شده به وسیله نرم افزار SPSS16 و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بررسی شدند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که از حیث بطالت اجتماعی در میان دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد. از دیگر یافته های پژوهش آن است که سابقه کار، تحصیلات و سن کارکنان با بطالت اجتماعی رابطه معنی داری ندارد.

کلمات کلیدی:
بطالت اجتماعی، کار گروهی، زنان، مردان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/311995/