نقش آبگیرها بر روند تنوع گونه ای در جنگل مطالعه موردی: حوزه ی 54 جنگل ویسر شهرستان نوشهر

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 647

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_080

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه پوشش گیاهی آبگیرهای )مرداب( فراخین، تلور و جمند شهرستان نوشهر حدود گسترش رویشگاههای گیاهی و جانوری با استفاده از تصاویر ماهوارهایIRSسال 2002 سنجندهLISS-IVبا قدرت تفکیک مکانی5/8متر با هدف تهیه نقشه اولیه پوشش گیاهی تعیین شد. همگنی یا ناهمگنی واحدهای رویشی و در نهایت زونبندی گیاهان مردابها بر اساس خصوصیات کمی و شاخصهای تنوع زیستی در اوج فصل رویش گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت. رویشگاههای گیاهی از روش برون بلانکه در خشکی با برداشت قابهای 1و 2 متر در 8 جهت جغرافیایی هر مرداب انجام گردید. نتایج این مطالعه با توجه به شاخصهای تنوعزیستی نشان داد که بیشترین تنوع و غنای گونهای مربوط به جنوب مرداب تلور و فراخین است که در بین جهات جغرافیایی مرداب فراخین اختلاف آماری 0/05 مشاهده نگردید، همچنین دامنه جنوبی مرداب جمند از بیشترین غنا و تنوع زیستی برخورداربود. در صورتی که در دامنه جنوبغرب و غرب مرداب تلور بیشترین غنا و تنوع گونهای وجود داشت. بیشترین فراوانی گونهای مربوط به مرداب جمند بود. از نظر تعداد گونه نیز دامنه شمالی مرداب جمند بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد. از نظر عوامل خاکی مرداب جمند بیشترین درصد رس و همچنین در بین سه مرداب از نظر درصد شن، شوری خاک و رطوبت، اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. در صورتی که بیشترین مقدارPHمربوط به مرداب جمند بود. بافت خاک مرداب تلور و فراخین، لومی شنی، در صورتی که بافت خاک مرداب جمند لومی رسی شنی ، لومی شنی و لومی بود. در بین گونههای گیاهی خانواده گرامینه بیشترین درصد حضور و در بین گونههای جانوری نیز گونه مورچهها بیشترین حضور را داشتند.

نویسندگان

شهاب اسحق نیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مجید اسحق نیموری

استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

ایمان خسروی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

پریسا صمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسحق نیموری، م، متاجی، ا، خزایی پول، ص0، 139. تغییرات ...
 • Belyea LR, Malmer N (2004) Carbon sequestration in peatland: patterns ...
 • Briggs J, Large DJ, Snape C, Drage T, Whittles D, ...
 • Carroll R, Pohll G, Tracy J, Winter T, Smith R ...
 • Euliss NH Jr, Gleason RA, Olness A, McDougal RL, Murkin ...
 • Everett JT, Fitzharris BB (1998) The Arctic and Antarcti. In: ...
 • Ferrati R, Canziani GA, Moreno DR (2005) Estero del Ibera: ...
 • Gopal B, Chauhan M (2006) Biodiversity and its conservation in ...
 • Gitlin AR, Sthultz CM, Bowker MA, Stumpf S, Paxton KL, ...
 • Hulme PE (2005) Adapting to climate change: is there scope ...
 • Hoa LTV, Nhan NH, Wolanski E, Cong TT, Shigeko H ...
 • Johnson WC, Millet BV, Voldseth RA, Guntenspergen GR, Haugle DE ...
 • Koch MS, Schopmeyer SA, Kyhn-Hansen C, Madden CJ, Peters JS ...
 • Lenihan JM, Neilson RP (1995) Canadian vegetation sensitivity to projected ...
 • Lal R, Griffin M, Apr J, Lave L, Morgan MG ...
 • Marlin A, Olsen L, Bruce D, Ollerhead J, Singh K, ...
 • Malmqvist B, Rundle S (2002) Threats to running water ecosystems ...
 • Mote PW, Parson EA, Hamlet AF, Keeton WS, Lettenmaier D, ...
 • Paul S, Jusel K, Alewell C (2006) Reduction processes in ...
 • Schwarzel K, Simunek J, Van Genuchten MT, Wessolek G(2006) Measuremet ...
 • Watson RT, Zinyowera MC, Moss RH (eds) The regional impacts ...
 • Wilcox, D.A. 1995. Wetland and aquatic macrophytes as indicators of ...
 • Wilcox, D.A. and J.E. Meeker. 1992. Implications for faunal habitat ...
 • Woo MK, Young KL (2006) High arctic wetlands: their occurrence, ...
 • نمایش کامل مراجع