بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه گون سفیدAstragalus gossypinusدر مراتع طالقان میانی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 653

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_062

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

پوشش گیاهی مهمترین عامل تأثیرگذار بر پایداری و تعادل اکوسیستم هاست، بنابراین شناخت عواملی که باعث رشدوتوسعه جوامع گیاهی میشوند ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط درصد پوشش و تراکم گون سفیدبامهمترین عوامل محیطی نظیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پستی و بلندی است. نمونه برداری پوشش گیاهی به روش سیستماتیک تصادفی و اندازه و تعداد پلات به ترتیب به روش سطح حداقل و روش آماری تعیین گردید. در هر واحد کاری 4 ترانسکت 100متری با 10 پلات در امتداد آن مستقر شد. نمون برداریهای خاک بصورت تصادفی و بتعداد 8 تکرار در هر واحد کاری تا عمق ریشه دوانی pH، N، P، K، EC آهک، درصد سنگ و سنگریزه و بافت هر یک نمون ها ب روش های آزمایشگاهی اندازهگیری شودنتایج نشان داد که آزمونF برای خصوصیاتEC ، pH درصد سیلت، آهک و پتاسیم در سطح یک درصد و برای درصد شن، ازت و عمق خاک در سطح پنج درصد معنی داراست. همچنین دامنه شمالی، شیب 25-5درصد و طبقه ارتفاعی 2100-2300 مترودربین عوامل خاکی درصدسیلت شن آهک ،EC ،pH پتاسیم، ازت، عمق خاک، درصد سنگ و سنگریزه بیشترین ارتباط و نقش را در پوشش و تراکم دارند

نویسندگان

لیلا درویشی

کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمدعلی زارع چاهوکی

دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

مجید یوسفی ولیک چالی

دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - اسدیان، ق.، اکبرزاده، م.، صادقی منش، م.، 1388. بررسی ...
 • ایروانی، م، 1378. بررسی عوامل موثر در تعیین رویشگاه سه ...
 • - ایلدرمی، ع.، 1388. بررسی نقش و ارتباط برخی از ...
 • - باغستانی میبدی، ن.، 1372. بررسی اکولوژکی جوامع گیاهی با ...
 • - جعفری‌حقیقی، م.، 1388. روش‌های تجزیه خاک- نمونه‌برداری و تجزیه‌های ...
 • - سنگونی، ح، کریم‌زاده، _ وهابی، م.، ترکش، م، 1391. ...
 • - طویلی، ع.، شفیعی، ا.، پوزش، ح.، فرج‌الهی، ا.، صابری، ...
 • - فتاحی، ب، آقابیگی امین، س0، الدرمی، ع.، ملکی، .، ...
 • - فراهانی، ا، شاهمرادی، ا، زارع کیا، ص. آژیر، ف، ...
 • - قهرمان، ع.، 1357-1387. فلور ایران. شماره 1-21. انتشارات سازمان ...
 • - مصطفوی، س.، علیزاده، ا.، کابلی، م.، کرمی، م.، گلخانی، ...
 • - نیکو، ش.، آذرنیوند، ح-، جعفری، م.، جنیدی جعفری، ح، ...
 • - یوسفی‌خانقاه، ش.، 1383. تعیین شایستگی مراتع در حوزه طالقان ...
 • - Arzani, H., 1994. Some aspects of stimating short-term anf ...
 • -Charles, B.D., 1989. Measurement for terrestrial vegetation. John Wiley & ...
 • نمایش کامل مراجع